הסדרי נגישות

הסדרי נגישות פיזיים:
 

חניות נכים

מספר חניות הנכים: 4

דרך הגישה למבנה: מהחזית ומאחור

מה המרחק מהחניה אל הכניסה : 30 מ'

ישנן מדרגות בדרך : כן

כמה מדרגות: 3

קיים מאחז יד לצדי המדרגות: כן

קיימים סימני אזהרה במדרגות: כן

קיימת רמפה בדרך: כן

קיימים מאחזי צד לרמפה: כן

 

דלת הכניסה

רוחב דלת הכניסה לבניין: 180 ס"מ

ישנן מדבקות אזהרה על הדלת: כן

לאיזה כיוון הדלת נפתחת? : פנימה

 

לובי הבניין

קיים דלפק מודיעין מאוייש?: כן

הדלפק מצויד במערכת עזר לשמיעה שולחנית? : כן

ניתן להכנס עם כלב נחייה או שירות: כן

 

 השירותים

יש שירותי נכים קרוב למשרד: כן

המרחק מהמשרד לשירותים:7 מ'

יש שילוט והכוונה לשירותי הנכים: כן

מידע נגיש קיים באתר האינטרנט: כן

 

פרטי רכזת נגישות:

מייל : info@mazkeretba.matnasim.co.il

טלפון:  08-9371006

 

מערכת למכירת כרטיסים