תקנון ליגת כדורסל

 

נהלי רישום ותקנון לפעילות לשנת תשפ"ד 2023-2024

השתתפות בקבוצות הליגה בכדורסל

 

הורים וילדים/ות יקרים,

 

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד לקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתשלומים הבאים:

 1.  שנת הפעילות של מועדון הכדורסל, תחת מרכז קהילתי מפגשים, תחל בתאריך ה- 15.08.23 ותסתיים בתאריך ה- 15.6.24.
 2.  טרם פתיחת עונת האימונים יש להסדיר את התשלומים באמצעות אתר הבית של המרכז הקהילתי בכתובת:  www.mazkeretb.org.il . כמו כן, ישנה חובה לחתום על אישור הורים לנהלים אלה.
 3.  התשלום לפעילות הינו על פי מחיר שנתי. משמע שהתשלום הינו עבור כמות מפגשים מובטחת במהלך שנת הפעילות. התשלום השנתי יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי/ המחאה/העברה בנקאית. החיוב הינו החל מתחילת הפעילות, ועד לסוף שנת הפעילות ב- 15.6.24.
 4.  בחישוב מחיר כל פעילות שוקללו ימי החופשה (ערבי חג, ימי חג וחופשות חוה"מ, כפי שמפורסמים באתר מפגשים). לכן, בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.
 5.  אין קיזוזים כספיים על חגים/ ימי זיכרון/ טיולים/ חיסורים/ מחלות ו/או היעדרויות של המשתתף.
 6.  ההרשמה לפעילות תתבצע באתר מפגשים בלבד. רישום במזכירות יתאפשר לזקוקים לסיוע והדרכה נוספת.
 7.  פתיחת כל קבוצה מותנית במספר מינימלי של משתתפים. תתכן סגירת קבוצה במהלך השנה עקב פרישת חלק מהמשתתפים או מכל סיבה אחרת. כמו כן, בכל קבוצה קיים מספר מינימום ומקסימום, כאשר הרישום אליה מותנה במבדק התאמה, זאת כדי לוודא שאכן המשתתף/ת י/תשתתף בקבוצה המותאמת לרמתם ויכולתם.
 8.  המחיר לפעילות אינו כולל ציוד אישי (לא יינתן כל פיצוי בגין ציוד אישי שנרכש מכל סיבה שהיא)
 9.  בחלק מן הקבוצות תתכן גבייה נוספת בגין תלבושות.
 10. לכל אחד ואחת הזכות לנסות פעילות באופן חד-פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות החד- פעמית. במידה ונרשם, יחשב האימון כחלק מהעלות החודשית של אותה קבוצה. אין כניסה לחוגים ללא מילוי הצהרת בריאות.
 11. מרכז קהילתי מפגשים רשאי להעמיד ממלא מקום למדריכים שלא יוכלו לקיים אימון.
 12. יתכנו שינויים בפעילויות עקב מזג האוויר.
 13. מרכז קהילתי מפגשים שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת ובכל עת והתקנון המעודכן הוא שיחול.

 

נוהל תשלומים לעונת משחקים 2023-2024:

 

 • התשלום הינו תשלום עבור עונת המשחקים 2023-2024.
 • תשלום חד פעמי עבור רישום לאיגוד הכדורסל על סך 100 ₪.
 • תשלום חד פעמי בסך 70 ₪ עבור בדיקה רפואית ע"י רופא ספורט המאושר עפ"י חוק הספורט.
 • תשלום חד פעמי ע"ס 430 ₪ עבור ערכת ביגוד הכוללת: תיק, סט משחק, סט אימון דו צדדי, חולצת חימום, חליפת פוטר לחורף. ( לקבוצות קט סל ב' בנים ושחקנים/ות חדשים/ות בלבד) .
 • שחקנים הנרשמים במהלך החודשים ספטמבר- אוקטובר מחויבים בתשלום מלא לכל העונה.

 

 

 

נוהל בקשה להפסקת פעילות והחזרים כספיים 2024 -2023

 

 1. ביטול השתתפות בפעילות תתאפשר עד סוף חודש דצמבר ו/או עד סוף סיבוב המשחקים הראשון (הקודם מבין השניים) בתוספת תשלום חודש נוסף כפיצוי מוסכם. מחודש ינואר, לא ניתן לבטל ולא יינתן החזר כספי בגין הפסקת פעילות, למעט במקרים של מעבר דירה למרחק של מעל 20 ק"מ.
 2. במקרה של פציעה שאינה מאפשרת השתתפות פעילה מעל 60 יום ובצירוף מסמך רפואי מרופא מומחה בלבד, יינתן החזר כספי בהתאם להבחנה הרפואית.
 3. למען הסר ספק, הודעת פרישה למאמנים אינה פוטרת מהודעה רשמית למרכז הקהילתי, באמצעות טופס ביטול באתר מפגשים עפ"י תנאי ביטול בסעיף 1 המצוין למעלה.
 4. אין ביטול רטרואקטיבי לפעילות והחזר כספים בגינה.
 5. אין החזר אימונים או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף.
 6. אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים.
 7. לתשומת ליבכם, מעבר לאגודה ו/או אימונים באגודה אחרת במסגרת הליגות ניתנים רק באישור "ועדת שחרור שחקנים", ובכפוף לתקנון איגוד הכדורסל בישראל כמקובל.

 

הנחות:

 1. זכאים להנחות רווחה תושבי מזכרת בתיה בלבד.
 2. משתתף שני למשפחה בקבוצות הליגה יקבל 5% הנחה. הנחה זו תתבטל רטרואקטיבי במידה ואחד מהמשתתפים יבטל את הפעילות עפ"י תקנון ביטולים.
 3. אין כפל הנחות/הטבות.

 

נהלים בתקופת קורונה:

 

 1. בימי קורונה אנו נקפיד על ההנחיות הרלוונטיות לתקופה: כגון מילוי הצהרות בריאות למשתתפים, מדידות          חום, עטיית מסכות וכו'.
 2. במידה ותהיה הנחייה נקיים את הפעילות בקפסולות.
 3. במידה וכל משתתפי הקבוצה נאלצים לשהות בבידוד, הפעילות תועבר למשתתפים במתכונת זום. במידה ולא ניתן לקיים את הפעילות במתכונת זום, מרכז מפגשים ישכלל את מספר המפגשים שלא התקיימו בתום התקופה ויחזיר את המפגשים במהלך השנה ו/או בחודשי יוני-יולי. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, יזכה המרכז את הלקוחות בהתאם למפגשי הקבוצה שהיו אמורים להתקיים. במקרה ומשתתף נכנס לבידוד והפעילות ממשיכה להתקיים, לא יתקבל החזר עבור תקופת הבידוד.
 4. במידה ויוצאת הנחייה על הקפאת פעילות ספורט תחרותית, הפעילות תעבור למתכונת זום. במידה ולא ניתן לקיים אותה במתכונת זום, ישכלל מרכז מפגשים את מספר מפגשי הקבוצה שלא התקיימו בתום התקופה ויחזיר את המפגשים במהלך השנה ו/או בחודשי יוני-יולי. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, יזכה המרכז את הלקוחות בהתאם למפגשים שהיו אמורים להתקיים.

 

 

 

 

התנהגות ספורטיבית:

 

 1. שחקני האגודה, ההורים, וכל הקשורים בהם מתחייבים לשמור על רוח הספורט בכול המסגרות הקשורות למועדון.
 2. היה ושחקן ו/או הורה של המועדון יועמד בפני ועדת משמעת של איגוד הכדורסל עליו יהיה לשאת בקנסות במידה ויינתנו.

 

מערכת למכירת כרטיסים