תקנון חוגים תשפ"ד

נהלי רישום חוגים לשנת תשפ"ד 2023-2024

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד לקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתשלומים הבאים:

1.שנת הפעילות במרכז קהילתי מפגשים תחל בתאריך ה- 3.9.23 ותסתיים בתאריך ה- 30.6.24  למעט חוגים שהוגדרו מראש שממשיכים עד  31.7.24 (בתחומי המוסיקה והספורט).

2. התשלום לחוגים הינו מחיר שנתי, משמע שהתשלום הינו עבור כמות שיעורים מובטחת במהלך שנת פעילות. התשלום השנתי יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי/המחאה/העברה בנקאית. החיוב הינו החל מתחילת הפעילות בחוג ועד לסוף שנת הפעילות ב- 30.6.24 (31.7.24 לספורט ולמוסיקה).

3. בחישוב מחיר כל חוג שוקללו ימי החופשה (ערבי חג, ימי חג וחופשות חוה"מ, כפי שמפורסמים באתר מפגשים) לכן בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.

4. אין קיזוזים כספיים או השלמות שיעורים על טיולים/ חיסורים/ מחלות ו/או היעדרויות של המשתתף.

5. ההרשמה לחוגים תתבצע באתר מפגשים בלבד. רישום במזכירות יתאפשר לזקוקים לסיוע והדרכה נוספת.

6. פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים. תתכן סגירת חוגים במהלך השנה עקב פרישת חלק מהמשתתפים או כל סיבה אחרת. כמו כן, בחלק מהחוגים קיים מספר מינימום ומקסימום, ויש חוגים שהרישום אליהם מותנה במבדק התאמה, זאת כדי לוודא שאכן המשתתף/ת י/תשתתף בקבוצה המותאמת לרמתם ויכולתם.

7. המחיר לחוגים אינו כולל ציוד אישי (לא יינתן כל פיצוי בגין ציוד אישי שנרכש עבור חוג מסוים והחוג נסגר מכל סיבה שהיא)

8. בחלק מהחוגים תתכן גבייה נוספת בגין מופעי סוף שנה ותלבושות. סדנאות העשרה, כיתות אומן וקונצרטים של הקונסרבטוריון, הינם חובה ויחשבו כשיעור פרטי במניין השיעורים עבור כל התלמידים הרשומים של המורים הרלוונטיים.

9. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד-פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות החד- פעמית (הנ"ל לא רלוונטי לשיעורי מוסיקה פרטניים) במידה ונרשם, יחשב השיעור כחלק מהעלות החודשית של אותו חוג. לאחר שיעור ניסיון אחד לא תתאפשר השתתפות בחוג ללא הרשמה.

10. בחוגים, בסדנאות ובקורסים בהם מס' המשתתפים מוגבל, תהיה עדיפות לתושבי מזכרת בתיה.

11. מרכז קהילתי מפגשים רשאי להעמיד ממלא מקום למדריכים שלא יוכלו לקיים שיעור או לחלופין למורה שלא יוכל להמשיך הוראתו.

12. בחוגים הפועלים תחת כיפת השמיים יתכנו שינויים בפעילויות עקב מזג האוויר. שיעורים אשר יבוטלו ולא יוחזרו – יזוכו כספית.

ביטול הרשמה והחזר כספים:

1.יש למלא טופס בקשה לביטול חוג באתר האינטרנט/במזכירות המרכז הקהילתי "מפגשים", לא יאוחר מה-25 לכל חודש, עבור החודש הבא אחריו. כל ביטול בדרך אחרת לא יהיה תקף. מזכירות מפגשים יאשרו את קבלת ההודעה במייל חוזר ללקוח. למען הסר ספק, הודעת פרישה למדריכי החוגים אינה פוטרת מהודעה רשמית למרכז הקהילתי באמצעות טופס ביטול.

2. ביטול השתתפות בחוגים יתאפשר עד ה-30.4.24.

החל מה- 1.5.24 לא יאושרו ביטולי חוגים ולא יתנו זיכויים כספיים. ניתן לבחור בחוג אחר במקום החוג אותו ברצונכם לבטל (מלבד שיעורי המוסיקה). בשיעורי המוסיקה, יש אפשרות מעבר לכלי נגינה אחר.

3. אין ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו.

4. שעור המתבטל עקב היעדרות המדריך, נעשה כמיטב יכולתנו להחזירו במועד אחר, במידה ולא יתאפשר להחזירו, יבוצע זיכוי בהתאם.

5. אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים, או בכל במקרה בו לא ניתן יהיה לקיים פעילות בנסיבות שאינן תלויות בהנהלת המתנ"ס: התפרצות מגפה (כגון הקורונה), הוראה שלטונית, צו מנהלי, מלחמה או מצבע בטחוני, פגעי טבע, השבתה הקשורה למבנה או בשל מציאות ציבורית.

6. שיעורי החזר פרטניים במוסיקה ושחיה עקב ביטול התלמיד יינתנו רק במקרה של מחלה (בהצגת אישור רפואי) ותוך הודעה למורה עד ערב לפני השיעור. זאת עד פעמיים בשנה.

ביטול השתתפות בחוגים לחודש יולי בלבד:

בחוגי המוסיקה – לא ינתן זיכוי כספי על היעדרות משיעורים במהלך חודש יולי. ניתן לקבל השלמות על שיעורים אלו במהלך השנה, בתיאום מראש ובכתב.

בחוגי הספורט – למעוניינים לסיים השתתפותם בחוגי הספורט בסוף חודש יוני, יש למלא טופס ביטול השתתפות בחוג עד סוף חודש אפריל.

2. הנחות:

1. חוגים שאינם זכאים להנחה מכל סוג שהוא במהלך השנה אלא אם נאמר במפורש אחרת: כלל שיעורי הקונסרבטוריון (לרבות שיעורים פרטניים), חוגי שחיה ולימודי שחייה (לרבות שחייה אמנותית), מאמאנט, ליגות, נבחרות, להקות, קורסים ואימוני תגבור ופעילויות מסובסדות (כולל הגיל הפעיל).

2.הנחות כולן תקפות רק למשתתף בחוג במהלך כל השנה. משתתף שיבטל את השתתפותו בחוג במהלך השנה, מכל סיבה שהיא, ההטבה תתבטל ויגבו ההפרשים בגינה.

3. עבור חוג שני למשתתף ו/או חוג שלישי למשפחה תקבל המשפחה 5% הנחה (ההנחה תחול על החוג הזול ביניהם). הנחה זו תתבטל רטרואקטיבית במידה ויבוטל אחד החוגים.

4. אין כפל הנחות/הטבות.

ועדת הנחות:

ניתן לפנות לוועדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה, שניתן לקבלו במזכירות מרכז קהילתי מפגשים (יש לצרף לבקשה את המסמכים הרלוונטיים). הזכאות לוועדת הנחות הינה לתושבי מזכרת בתיה בלבד. ועדת ההנחות אינה רלוונטית לצהרונים, מעונות, פעוטונים, הרצאות ואירועים חד פעמיים.

זכאים להנחות רווחה תושבי מזכרת בתיה בלבד.

הטבת רישום מוקדם:

1.לקוחות מרכז קהילתי מפגשים הנרשמים לחוגים לשנת תשפ"ד עד לתאריך 31.8.23 זכאים להטבה של 5% הנחה ממחיר החוג המלא (למעט החוגים המפורטים בפסקת ההנחות מעלה). לנרשמים לשיעורי מוסיקה פרטניים תקופת הרישום המוקדם הינה עד ה-15.7.23. על חוגי ג'ימנסט לא תינתן הנחת רישום מוקדם.

2. משתתף שיבטל את השתתפותו בחוג במהלך השנה, מכל סיבה שהיא, תתבטל הנחת הרישום המוקדם ויגבו ההפרשים בגינה.

3. משתתף שביטל את השתתפותו בחוג אך מעוניין להירשם לחוג אחר במרכז מפגשים, יוכל להירשם לחוג החדש ולקבל את הטבת הרישום המוקדם אלא באם מדובר בחוג שאינו זכאי להנחה (כמפורט בפיסקת ההנחות  מעלה)

4. הזכאים לוועדת הנחות יקבלו את ההנחה מהמחיר המלא ולא יוכלו לקבל את הטבת הרישום המוקדם.

 

מערכת למכירת כרטיסים