בריכה

ההרשמה למנויים ורכישת הסדרי כניסה תיעשה במשרד מרכז הנופש והספורט.

מערכת למכירת כרטיסים